Norsk astronomisk selskap

Jente som titter i et teleskop.

(Foto: Sverre Jarild)

Norsk Astronomisk Selskap er en landsdekkende forening for alle som er interessert i astronomi. Vi utgir bladet
Astronomi, arrangerer publikumstreff når det skjer spennende ting på himmelen, har medlemsmøter, epost-liste og ekskursjoner i inn- og utland. Og ikke minst: Vi har lokalforeninger rundt omkring i hele landet. Astronomi er en fantastisk spennende og fascinerende hobby!

Hjemmesidene til Norsk astronomisk selskap

Bladet "Astronomi" kommer seks nummer i året og gir deg blant en flott oversikt over hva som skjer på himmelen, astronomiske nyheter, gode råd om hva du kan se etter og hvordan du kan bruke en stjernekikkert. Astronomi er det suverent beste og flotteste astro-bladet i Norge.

Bli medlem og abonnent

Bladet astronomi.  Bladet astronomi.