Dreibare stjernekart på norsk

Dreibare stjernekart gjør det enklere å finne frem på stjernehimmelen. Still inn dato og klokkeslett, så viser kartet hvilke stjernebilder som står hvor på himmelen. Slike kart viser imidlertid ikke planetene. De beveger seg fra uke til uke, og tas derfor ikke med på dreibare stjernekart.

Det finnes en rekke dreibare stjernekart på markedet. De fleste er på andre språk, og beregnet for helt andre breddegrader enn Norge. Hvis du for eksempel kjøper et kart som er beregnet for USA, vil det kunne fungere godt i USA og i den sørlige del av Europa. Brukt i Norge vil det imidlertid ikke stemme helt overens med vår egen stjernehimmel.


Foto: Torbjørn Urke
Det finnes to gode dreibare kart med stjernebildenavn og bruksforklaring på norsk, som er laget for norske forhold.

Det ene forhandles av Torbjørn Urke i Ørsta. Han kan kontaktes på tu@tussa.com eller på telefon 90 67 52 53. Prisen er kr. 195 fritt tilsendt. Kartet finnes i to versjoner: Den ene er optimal for Sør-Norge og den andre for Nord-Norge. Kartene kan brukes om hverandre da forskjellen mellom Sør- og Nord-Norge er relativt liten i denne sammenhengen.

Det andre kartet kan kjøpes gjennom butikken ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet for kr. 65. Det er laget for Nord-Norge, men vil fungere brukbart også for Sør-Norge. Sendes per post sammen med faktura. Butikken har tlf. 77 64 50 00.